icon Officiële ŠKODA dealer
Direct contact, bel:
(013) 547 00 40
keurmerk Private-lease

Ontdek alle ŠKODA KAMIQ acties nu bij Van Mossel

De KAMIQ, stoere looks verpakt in het formaat van een compacte auto. Tijdelijk veel verschillende acties op de KAMIQ, zoals: Privé Lease voor maandelijks € 15 euro minder, op iedere uitvoering van de KAMIQ. Zo lease je de KAMIQ nu al vanaf €324 per maand. Alleen bij Van Mossel. Ook kan je nu bij de KAMIQ een DSG-Automaat kiezen voor slechts €990 en profiteer je van een inruilpremie tot € 1.500

Privacy statement Van Mossel Automotive Groep voor relaties

Introductie
Van Mossel Automotive Groep, Mobiliteitsdiensten en – producten. Wij zijn een familiebedrijf met bijna 70 jaar ervaring en nog altijd veel ambitie. Wij zien het als missie om onze belofte: ‘Van Mossel biedt meer dan u verwacht’ dagelijks waar te maken. Persoonlijke aandacht, een breed scala aan mobiliteitsoplossingen en scherpe prijzen staan aan de basis van ons succes. We zien het als missie om onze belofte ‘Van Mossel biedt meer dan u verwacht’ ook waar te maken op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met gegevens van onze relaties zoals het een goed gastheer betaamt. Wij zijn eerlijk en open over wat we met de gegevens van onze relaties doen, en waarom. Van Mossel is gecommitteerd het vertrouwen van haar relaties te behouden door de persoonsgegevens die wij verkrijgen, zorgvuldig te gebruiken en goed te beschermen. De Privacyverklaring is een afspraak met onze relaties, waaraan wij ons houden. In geval
van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen (datalek) zullen wij alles in het werk stellen om de persoonsgegevens veilig te stellen en onze verplichting ter zake datalekken naleven.

VMAG is een groep van bedrijven die diensten en producten leveren op het gebied van mobiliteit, onze klanten zijn particuliere en zakelijke klanten. Wij verwerken persoonsgegevens voor het leveren van een voertuig, voor het uitvoeren van een leaseovereenkomst met u of uw werkgever, voor het onderhouden van een voertuig, voor het herstellen en afwikkelen van schade, vervangend vervoer etc. Dit doen wij voor al onze merken die onze autobedrijven voeren en voor alle leaselabels, we willen u zo optimale service bieden en een langdurige relatie met u aangaan. Om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan de door ons gesloten leaseovereenkomsten, hebben wij natuurlijk ook contact met de berijders van onze leaseauto’s, bijvoorbeeld om afspraken in te plannen, onderhoud af te stemmen, deze te helpen bij onverhoopte pech etc. Wij beschouwen u als berijder ook graag als klant van VMAG (waarbij wij natuurlijk op dezelfde zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaan) zodat wij u meer kunnen bieden dan u verwacht. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is VMAG. Wij bestaan uit een groep van autobedrijven, schadeherstelbedrijven en leasebedrijven zoals ook nader is omschreven op onze website www.vanmossel.nl. VMAG biedt mobiliteitsproducten en -diensten op het gebied van het kopen, huren, leasen, aanpassen, onderhouden, repareren en schadeherstel van personenauto’s en bedrijfswagens. Wij bieden (potentiële) klanten diverse mobiliteitsoplossingen aan die in veel gevallen door meerdere bedrijven gezamenlijk worden uitgevoerd. Een klant van een van de VMAG bedrijven is daarmee klant van geheel VMAG. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens bij VMAG kunt u terecht bij:

Van Mossel Automotive Groep
Directeur Operations & Compliance
Biesbosweg 14
5145 PZ Waalwijk
T: 0416 82 07 41
E: privacy@van-mossel.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of VMAG beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens bij het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het leveren, leasen, verhuren, onderhouden, repareren of herstellen van voertuigen door VMAG. Wij ontvangen die persoonsgegevens veelal van uzelf, uw werkgever en/of de leasemaatschappij van uw werkgever. Maar ook wanneer u op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren middels bijvoorbeeld onze mijnvanmossel.nl omgeving. In geval u een bestaande of (potentiële) klant bent dan kunnen we de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken.

Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), geslacht en wellicht deze gegevens
van uw partner (bij lease en financiering).

Identificerende gegevens: zoals geboortedatum, klantnummer, rijbewijsgegevens, paspoortnummer, initiële login
gegevens.

Financiële gegevens (bij lease en financiering), inkomsten\uitgaven, bankafschriften ten behoeve van BKR
toetsing en eventuele registratie.

Voertuiggegevens, kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudshistorie, eigendomshistorie en eventuele
andere relevante gegevens voor betreffende overeenkomst

Gebruik en verbruik gegevens, zoals transactiegegevens, schademeldingen, IP-adres of ander nummer,
communicatievoorkeuren en instellingen, surfgedrag, cookies, klanttevredenheidsgegevens, notities en e-mails
m.b.t. klachten/contactmomenten.

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze diensten en producten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 16 jaar.

Waarvoor en op basis van wat we uw persoonsgegevens verwerken
VMAG verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Doelen Toestemming Contract of offerte Wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang VMAG of een derde. Het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het leveren, leasen, verhuren, onderhouden, repareren en/of herstellen van voertuigen en overige daarmee samenhangende dienstverlening
(‘klantenovereenkomsten’)

Het communiceren middels service berichten m.b.t. afgenomen dienst, zoals afspraken, status bestelling, garantieverplichtingen, productherroepingen, afhandelen klachten en verzoeken.

Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.

Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

Het benaderen van bestaande of potentiële klanten met marketing activiteiten op basis van voorkeuren en gegeven toestemming.

Het bieden van diensten op het internet en via appfunctionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.

Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma. Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen

Het opbouwen en onderhouden van onze klantrelatie. Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, klanttevredenheidsonderzoeken. Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.

Het benaderen van bestaande klanten met betrekking tot soortgelijke mobiliteitsdiensten, dit kunnen zijn aanbiedingen, uitnodigingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven
op welke wijze u dit kunt doen.

Beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten. Bescherming van de bezittingen en belangen van VMAG,
toegangscontrole en beveiliging, cameratoezicht. Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken om uitvoering te geven aan de dagelijkse bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie, intern beheer, rapportages, analyses, juridische zaken, consolidatie van gegevens, ontdubbelen van gegevens.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen met derden
Wij delen uw gegevens soms met derden, meestal om de gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren. Soms omdat u toestemming heeft gegeven of omdat het van de wet moet. En om onze belangen of die van een derde, zoals bijvoorbeeld de importeur of fabrikant te behartigen.

Persoonsgegevens delen met derden Toestemming Contract of offerte Wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang VMAG of een derde
Importeurs en fabrikanten van de door ons geleverde voertuigen ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomsten,
naleving van dealerovereenkomsten en de afhandeling van garantieverplichtingen, coulanceverzoeken, productherroepingen, klachten
en verzoeken.

Onze overige externe partners zoals verzekeraars, schadesamenwerkingsverbanden, tankpasleveranciers, RDW, RDC, externe leasemaatschappijen, autobedrijven van niet gevoerde automerken, ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomst en/of
met deze partners gesloten overeenkomsten.

Met dienstverleners, verwerkers, die wij inschakelen. Denk hierbij aan hostingdiensten, onlinediensten, IT diensten, marketingbureau,
onderzoeksbureau, incassobureaus. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van VMAG.

Met derden op basis van uw toestemming om u te benaderen voor merk gerelateerde informatie, denk aan importeur of fabrikant.

Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aanvullende financiële diensten zoals privélease, financieringen en/of verzekering aan te bieden.

Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij  persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders. Met partijen die VMAG assisteren in haar
dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridische) adviseurs).

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij VMAG of interesse blijft tonen in de diensten van VMAG (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement.

Uw rechten
Via een mail naar privacy@van-mossel.nl kunt u een van de volgende verzoeken aan ons doen. Vermeld in uw mail welk verzoek het betreft, naam, geboortedatum, adres, kenteken en of klantnummer zodat wij u in onze systemen kunnen vinden. Binnen 30 dagen zullen wij u een reactie met betrekking tot het verzoek sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Met afgeschermd bedoelen wij het afschermen/onleesbaar maken van de pasfoto en het BSN (ook in de MRZ machine readable zone). Vermeld op de kopie de datum en de vestiging(en) waar het
verzoek betrekking heeft. Rechten betrokkenen Toestemming Contract of offerte Wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang VMAG of
een derde Inzage Rectificeren; corrigeren of aanvullen Wissing van gegevens Beperking van een verwerking Overdraagbaarheid van gegevens
Recht van bezwaar Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering. Wordt niet gedaan bij VMAG.

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Bepaalde gegevens soms moeten bewaren voor wettelijke verplichtingen, administratieve doeleinden en/of om transacties te voltooien die al gestart waren vóór u de wijziging of verwijdering aanvroeg.

Recht van bezwaar bij verwerking op basis van toestemming is al mogelijk door de toestemming in te trekken. Indien u bezwaar maakt tegen direct marketing zal die verwerking direct voor u stoppen. Heeft u bezwaar tegen een ander gerechtvaardigd belang van VMAG of van een derde dan moeten we dit onderzoeken en afwegen of uw belang zwaarder weegt. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging en bescherming van gegevens
VMAG past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. VMAG heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien, bijvoorbeeld op basis van dreigingen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevens vervoer of opslag gegarandeerd 100% veilig. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet meer veilig is, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen privacy@van-mossel.nl.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Van Mossel Automotive Groep
Van Mossel Shared Services B.V.
Directeur Operations & Compliance
Biesbosweg 14
5145 PZ Waalwijk
T: 0416 82 07 41
E: privacy@van-mossel.nl

Onze privacy officer is bereikbaar per e-mail via privacy@van-mossel.nl en per post via:
Van Mossel Shared Services B.V.
T.a.v.: Privacy Officer
Biesbosweg 14
5145 PZ Waalwijk
E: privacy@van-mossel.nl

Wijzigingen
Indien nodig zal deze privacyverklaring aangepast worden. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van
wijziging aangegeven. Deze verklaring is voor het laatst herzien op 22-05-2018.

Call Now ButtonBel nu: 013-54 70 040